Monday, October 22, 2012

Fiqh Imam Syafie


Kod Produk : PTSB1129 - Fiqh Imam Syafie

Penulis         : Ridzuan Ahmad


Harga           : RM18.00
   
Sinopsis        :  

Fiqh Imam Syafie mempunyai dua bahagian.

Bahagian pertama membentangkan biografi Imam Syafie.

Antara maklumat menarik adalah:
Kita mengetahui bagaimana beliau mampu menonjol dalam pelajaran walaupun miskin.
Kita juga melihat kehebatan Imam Syafie yang diminta berfatwa seawal umur 15 tahun.
Bahagian kedua membincangkan asas pemikiran fiqh Imam Syafie.
Pelbagai informasi unik diketengahkan, antaranya:
Kita mengetahui asas dan kaedah Imam Syafie dalam mengeluarkan hukum.
Kita juga meneliti dan memahami setiap satu istilah unik dan penting seperti zahir al-nas, istihsan, dan al-ihtiyat.

Fiqh Imam Syafie membuka jalan perkenalan kita dengan tokoh agung ini.

No comments:

Post a Comment